Λ 
 < 
 > 
27
af
29
© Finn J

Far-datter tur i Grønland

© Finn J
Signes lillesøster Maja og jeg er i 2006 på en tilsvarende far-datter tur med en uges fjeldvandring, denne gang i Vestgrønland. Også en uhyre vellykket tur.