Λ 
 < 
 > 
25

af
61
© FJ 1987
© FJ 1987
Regnvejr øgede kun legemulighederne. Engang kom Signe ind med lommerne fulde af regnorme - det var så synd at de blev våde! Så måtte hendes mor gysende forklare hende, at de godt kunne lide regnvejr - det var derfor de hed regnorme.