Λ 
 < 
 > 
3

af
61
© SJ 1946
Pekingeseren Pjæk havde sin egen kurv på barnevognen. Billedet er taget omkring klokken 2 - senere lærte jeg nemlig hvad klokken var, ved at se hvordan skyggen af huset bevægede sig i gården hvor jeg legede.