Λ 
 < 
 > 
39

af
61
© FJ 1988
Signe blev god til at klatre i træer - lærte det i skovbørnehaven.
© FJ Klippan 2011
Man skal ikke stamme sine træer op, det giver problemer ved klatringen.