Λ 
 < 
 > 
49

af
61
© FJ 1998
Nogle år senere blev bålstedet suppleret med et haveshelter efter svensk forbillede.