Λ 
 < 
 > 
5

af
61
© SJ 1947
Ét år gammel på plænen med min elskede bamse.
Aftentur i haven inden sengetid, mens solsortene fløjter solen ned.
Det var sjældent jeg som barn kom i haven om natten, men det hændte, f.eks. efter familiebesøg. Jeg kan huske hvor fascineret jeg var af måneskinnet og sensommerens græshoppesang.
© SJ 1947