Λ 
 < 
 > 
7

af
61
© ISJ 1985
© FJ 1988
Efter forslag fra Idas far indførte vi den skik, at på børnenes dåbsdag blev der plantet et kirsebærtræ, et dåbstræ - her ses Signes og Majas træer blive plantet. De gror endnu - Majas er noget af en stueplante, for vi har bygget en havestue hen over det.