Λ 
 < 
 > 
19
af
49

Familielejr med Natur & Ungdom - indianerlejren

© Finn J
I juli 1992 har vi Signe på 7 år og Maja på 4 med på en familielejr med landsforeningen Natur & Ungdom. Sommerlejren ved Kompedal Plantage i Midtjylland er for børn og unge med eller uden forældre, lejrens tema er indianerne.