Λ 
 < 
 > 
8
af
49
Fjeldtræf på Anholt
© Finn J
I juli 1989 tager Ida og jeg igen initiativ til en børnevenlig standlejr for NFA, denne gang på Anholt. Ligesom i Jotunheimen for to år siden kalder vi det et fjeldtræf, fordi duften af revling i Ørkenen på Anholt minder os om de norske fjelde. Vi synes at etårige Maja endnu er for lille til en fjeldferie.