Λ 
 < 
 > 
11
af
67
© Finn J 1987
I september 1987 er Signe igen på tur ved Aastrup. Hun er nu to år og tre måneder, har i sommer været på fjeldvandring i Norge og bevæger sig sikkert og energisk på egne ben.