Λ 
 < 
 > 
31
af
67
© Finn J 1990Jeg har tit pigerne med på tur i Eriksholm Skov, hvor vi sidder på "Stranden under Skrænten", et sted med sol og god læ for vestenvinden.
© Finn J 1990