Λ 
 < 
 > 
46
af
67
© Sigvald J 1950
Vi springer tilbage i tiden til året 1950. Indtil jeg var ca. 4 år gammel cyklede min far hver morgen med mig ned i Rottefælden (Caroline Amalielund i Svendborg). I skuldertasken havde jeg brød til ænderne. Det var et fast ritual, som sikkert betød noget for min tilknytning til min far, der var udearbejdende med en lang arbejdsdag, mens min mor var hjemmegående.