Λ 
 < 
 > 
51
af
67
© Finn J 1955
Ofte cyklede jeg med mine kammerater ned i Rottefælden for at lege i bækken og fodre ænderne - det var mit bedste sted at lege.
© Finn J 1955
Dette billede af min lege- og skoleveninde Karin Gram tog jeg for at få et minde om hende - hun skulle flytte fra byen med sine forældre. Vi var 9 år.Fotografierne på denne side er mine første - jeg havde fået lov at låne min fars rullefilmkamera. Der var ikke noget der hed lysmåler, så de blev ret så underbelyste på denne triste novemberdag.