Λ 
 < 
 > 
61
af
67
© Finn J 15/10-1957
Mogens Koll, Henning, Flemming og forrest Lille-Mogens i stærk modlys og sportsstrømper.
Mogens og Henning var mine klassekammerater, Flemming var Mogens' lillebror, og billedet er taget på Hennings fødselsdag (11 eller 12 år). I baggrunden marker og gårde - nu er der industri.
© Finn J 1959
Drageflyvning gik vi meget op i. Her har vi sat en traditionel papirsdrage op.