Λ 
 < 
 > 
63
af
67
© Finn J 12/5-1959
I varme somre cyklede vi ofte ned til Christiansminde for at bade.
Stranden var fin med tilført sand (pumpet op ude ved Drejø, forlød det), men til gengæld havde man intet gjort for vand­kvaliteten: Der blev ledt urenset spilde­vand ud både i Svend­borg havn og i Troense, så uanset hvad vej tide­vands­strømmen gik, var vandet stærkt for­urenet. Utroligt at vi ikke blev syge. Da vi blev lidt ældre, cyklede vi også længere væk, til Thurø Rev eller Rant­zaus­minde.


© Finn J 12/5-1959
Ole og Mogens.