Λ 
 < 
 > 
23
af
89
© Finn J 1992
En dag har vi sat båden på grund ved Orø og er hoppet i vandet.