Λ 
 < 
 > 
52
af
89
© Finn J 1994
© Finn J 1994
På en sejltur i Puk er Signe og jeg så heldige at få set en sæl ude på spidsen af Bramsnæs.