Λ 
 < 
 > 
55
af
89
© Finn J 1994
Der rundes et mærke. Sværdet trækkes op, når der sejles på læns.