Λ 
 < 
 > 
65
af
89
© Finn J 1996
Den 3. maj 1996 er vi på sejltur med Halfdan i hans færøbåd Asa, der er opkaldt efter hans islandske bedstemor. Asa (udtales ausa) ligger ved samme bro som Puk i Holbæk Marina, men det er fra vikingeskibslauget Helge at vi kender Halfdan.