Λ 
 < 
 > 
67
af
89
© Finn J 1996
Signe i Asa. Hun har lært at passe halsen (det forreste hjørne af råsejlet). Jeg var også halskarl hos Halfdan den første tid jeg sejlede vikingeskib.