Λ 
 < 
 > 
70
af
89
© Finn J 1996I august 1996 er Signe og jeg på en weekendtur i Puk, hvor vi har to havkajakker med som slæbejoller. Fredag nat ligger vi for anker i løbet mellem Orø og Rønø.
© Finn J 1996