Λ 
 < 
 > 
17
af
66
© Ida J 1995
© Ida J 1995

Bortset fra nogle småture hjemme i haven, er det første gang Maja står på ski - hun er nu 6 år og Signe 9. Maja skal ligesom Signe lære det uden stave, og vi andre er solidariske.