Λ 
 < 
 > 
12
af
84
© FJ 1987
© FJ 1987
Lørdag går vi en dagstur på Høvblege, Henrik med sin store Fjällräv, Signe med sin lille, lyserøde rygsæk til madpakke og Pixibøger.
Signe ser ud til at være rask til bens, noget der lover godt for næste måneds fjeldvandreferie i Jotunheimen - omtales i Sommerfjeldet.