Λ 
 < 
 > 
17
af
84
Pinse på Samsø
© FJ 1988
I pinsen 1988 er vi igen på tur med NFA, denne gang på Samsø. Denne pinselejr er virkelig et tilløbsstykke - vi er 32 personer. Desværre for Signe er hun eneste barn, men hun ser dog ud til godt at kunne underholde sig med de voksne.