Λ 
 < 
 > 
24
af
84
© FJ 1988
Signe finder en vindtør fladfisk, som hun er meget fascineret af. "Se, den har tænder!" - siger hun.
Når man selv er ny, er alting nyt. Det er så sjovt at iagttage Signes begejstring ved alt hvad hun finder i naturen.
© FJ 1988
Om stenen siger hun: "Den har grønt hår."