Λ 
 < 
 > 
27
af
84
© FJ 1988
Signe leger i Klövabäcken. Den megen naturoplevelse hun bliver udsat for som lille, giver hende ikke afsmag for naturen - ihvertfald bliver hun senere bestyrelsesmedlem og formand i Landsforeningen Natur og Ungdom.