Λ 
 < 
 > 
35
af
84
© ISJ 1989
Maja burde jo sove til middag, men det er svært at overtale hende til det. 'Huje til middag' kalder vi det.
© ISJ 1989
Signes godnathistorie ser ud til at virke.