Λ 
 < 
 > 
39
af
84
Cykelferie på Fjordstien
© FJ 1990
I juli 1990 tager jeg på nogle dages cykelferie ved Isefjorden med Signe og Maja på 5 og 2 år. Maja sidder på stangen på min cykel, Signe kører selv - med støttehjul! Turen giver anledning til en artikel i NFA's medlemsblad Rygsækken, som kan læses her - Lidt om det at have børn med på tur.