Λ 
 < 
 > 
48
af
84
Vinterweekend på Kongsøre
© ISJ 1992
21. marts 1992 tager jeg på telttur med Signe og Maja - Ida er ikke med, er rekonvalecent efter en lunge­betændelse. Som det ses har jeg en solid oppakning, men det er ikke planen vi skal gå ret langt.