Λ 
 < 
 > 
57
af
84
Cykelferie i Skåne
© SJ 1994
Den 25. april 1994 tager jeg med pigerne på 5 dages cykelferie i Skåne med overnatning i telt. Ida er ikke med, hun er på storbyferie i Berlin med sin mor - billeder herfra kan ses i albummet Berlin uden grænser.
Maja og Signe er nu knap 6 og 9 år, og støttehjul er et forlængst aflagt hjælpemiddel. Se flere billeder fra turen i albummet Cykelferie i Skåne.