Λ 
 < 
 > 
73
af
84
Weekend-vandring på Skåneleden
© FJ 1997
Kristi Himmelfartsdag den 8. maj 1997 er vi igen på vandring på Söderåsen, og første nat overnatter vi det kendte sted i shelteret ved 'Hvinandesøen' ved Lilla Klåveröd.