Λ 
 < 
 > 
77
af
84
Det begynder at stridregne, men heldigvis er der en lejrplads med shelter i nærheden ved Djupadal. I tidens løb har vi haft fint vejr på forbavsende mange vandreture, men der er altså undtagelser.
© FJ 1997