Λ 
 < 
 > 
81
af
84
© FJ 1997
På hjemrejsen får vi ikke alene Kronborg om styrbord igen, men også færgen Prinsesse Elisabeth, kongeskibet Dannebrog og en helikopter.