Λ 
 < 
 > 
23
af
35
Transportredskabet over dem alle var dog barnebærestolen. Og så var den billig - vi købte den brugt, anvendte den til to børn og solgte den igen.
På billedet er Signe ½ år gammel. Vi fortsatte med at bruge barne­bære­stol til børnene kunne gå selv, 2-3 år gamle. Vi brugte den både i naturen og når vi købte ind, det var overmåde praktisk at barnet var stuvet af vejen og allige­vel med, og kunne følge med i hvad der foregik.
Engang da Signe var henved 2 år gammel og så småt var begyndt at tale, gik jeg en tur med hende i barne­bære­stol i området hvor vi bor: Plud­selig lød det deromme­fra: Bar-ne-vogn ... ba-by i. Så havde hun på meget lang afstand fået øje på en barne­vogn og vidste hvad den blev brugt til. Sjovt så hurtigt de bliver store, det var jo mindre end et år siden hun selv var blevet kørt i barne­vogn.
Det var tydeligt at Maja i til­svarende alder også gjorde sine iagt­tagelser: Somme­tider lød der et Månni deromme­fra, så havde hun et eller andet sted på himlen fået øje på månens blege segl.
Og engang på Algade i Holbæk var der en yndig ung kvinde der smilede huld­saligt til mig. Jeg blev helt blød i knæene, indtil det gik op for mig at hun smilede til et punkt 30 cm bag mig!
© ISJ 1985