Λ 
 < 
 > 
25
af
35
© FJ 1989
Signe med Maja og bagage i barnevognen på havnen på Sejerø i august 1989. Barnebærestolen ligger i underetagen, den er altid med.