Λ 
 < 
 > 
29
af
35
© FJ 1977
© FJ 1977
Joon på tre år ses her på vandretur fra sted til sted med sine stærke forældre. Vejret var usædvanlig koldt i Corn­wall det forår, så selvom han var klædt godt på, kom han nogle dage til at fryse. Han kunne have fået varmen ved at gå noget af vejen selv, men på en fælles­tur kan man jo ikke lade en treårig bestemme tempoet, så det var ikke så nemt.
Der er flere billeder fra denne tur i 1977 i Places in beautiful Cornwall (afsnittene North Cornwall Coast og Bodmin Moor).