Image menu
Demonstration ved klima-topmødet 12. december 2009

Indledning
Jeg sad i toget på vej mod Køben­havn, da en SMS fra min datter Maja tik­kede ind på fjern­skriveren: "Er du på vej til demon­stration?" Jo, det var jeg - hun ville så med, og vi besluttede at mødes på Nørre­port Metro og følges ad. Vi mødte demon­stra­tionen på Langebro og gik med den forreste bølge til Bella Center. Så tog vi metroen tilbage til byen og spiste på dalle valle (dampet laks med grøn­sager - udmærket).
Undervejs i demon­strationen bemærkede Maja aner­kendende, at jeg var blevet mere agressiv i mine syns­punkter. "Måske er jeg bare blevet en sur, gammel mand", svarede jeg. Ihvertfald er jeg vred - vred på fascisterne der nu yngler iblandt os.
Billederne i det følgende er ukommenterede, kommen­tarerne er samlet her:
Hvad vi demonstrerer for
Det er meget simpelt: For en bæredygtig og retfærdig energi­håndtering, der ikke fører store miljø­kata­strofer med sig. For at alverdens poli­tikere skal gøre sig deres ansvar bevidst. For at de skal indsé, at tiden med fedtspil og kreativ bog­føring nu er slut.
Og vi finder støtte de mest uventede steder: Bare et enkelt eksempel: De engelske ærkebiskopper holder taler og biskopperne går i protestmarch!
Hvad vi demonstrerer imod
Først og fremmest klimaskeptikerne og deres absurde påstande:
 • Der er ikke sket nogen klimaændringer - klimaforskerne lyver.
  Ved at kigge ud af vinduet kan klima­skeptiker Morten Messer­schmidt kon­sta­tere at klimaet ikke ændrer sig. Altså tager kom­petente viden­skabs­folk fejl, selvom de har forsket i disse sager i en menneske­alder. Jamen Herre Jemini, klima handler jo ikke om vejret lige nu - klima har altid handlet om gennemsitsværdier over perioder af mindst 30 år. Det inter­essante er jo hvad temperatur og vind­styrke vil være i gennemsnit i f.eks. årene 2020 til 2050, og det kræver mere end at kigge ud af vinduet, at sige noget om det.
  Og hvorfor skal der i det hele taget så meget klima­forskning til? Jamen Herrestegud, selvom der ingen klimaforskning var foregået overhovedet, ville det jo alligevel være betænkeligt med det nuværende drastisk forøgede indhold af CO2 i atmosfæren - det drejer sig jo om en termisk og biologisk aktiv gasart. Det er naivt og dumt at bilde sig ind, at denne forhøjelse ingen konse­kvenser vil have, og forbryde­risk at hævde det offentligt.
 • Det er ikke bevist, at klima­ændringerne er menneske­skabte.
  Jamen helledussedasse, hvad så hvis de ikke er? Skal vi så ikke gøre noget ved problemet alligevel? Og det er vel efterhånden med over­vældende sand­syn­lighed vist, de er menneske­skabte, og hvad årsagen er. Og det er da en helt absurd argumentation, at vi skal fortsætte med Business As Usual, fordi der er en chance for at klima­ændringerne ikke er menneske­skabte. Det svarer til at nægte at tegne en brandforsikring for vores fælles hus, medmindre det er 100% dokumenteret at huset vil brænde en dag. Jeg er ked af at skulle dele hus (~planét) med den slags mennesker.
 • Det er ubetalelig dyrt at nedsætte CO2-udledningen.
  Det er jo ihvertfald løgn, og det er mig en dyb gåde, hvorfor det er så attraktivt at smøle med energien som vi gør i vores samfund. På konferencen i Ingeniør­foreningen i september, med deltagelse af alverdens ingeniører, blev det vist at nedsættelse af CO2-udslippet kunne gøres billigt og med kendt teknologi. Dog skulle der nok skæres i antallet af firhjuls­trækkere og udendørs spabade - frygteligt, ikkesandt? Og hvad så når olien slipper op? Her kræver Business As Usual jo alligevel en drastisk omstilling om ikke ret mange år. Ydermere er olie en fan­tastisk resource til frem­stilling af alle mulige varer, det er binde­galt bare at brænde det alt­sammen af i løbet af en kort årrække. Og advars­lerne mod energi­frådset er ikke nye - pro­fessor Gösta Ehrens­värds bog herom udkom i 1971!
Som det fremgår, finder jeg klimaskeptikernes argumentation komplet sindssyg - der må stikke noget under, for det er jo intelli­gente mennesker (nogen af dem). Hvad er den skjulte dagsorden, hvem betaler dem under bordet? Olie-sheikerne? Kul-lobbyen?
I gamle dage blev folk som truede nationens vitale interesser anklaget for lands­forræderi og hængt ved daggry. I vore dage bliver de kaldt skeptikere, tildelt taletid og sat på finans­loven. Ak, ja. Jeg går ikke ind for dødsstraf, men synes man burde vælge en mellemvej: Internering på en øde ø, lavtliggende og uden internet­opkobling, ville være en passende straf for folk, der kæmper for øget CO2-udledning.
Og med hensyn til politiets offentlige afstraffelse af lovlydige demonstranter, ved jeg ikke hvad jeg skal sige - jeg er målløs!

Finns hjemmeside Danmark Demonstration ved klima-topmødet  1 af 19
   Λ   >>   <   > 

(Tastaturgenvejene virker ikke
i Microsoft Internet Explorer 8)