Λ 
 < 
 > 
2
af
35
Meget minder os om sommerferien på Anholt for tre år siden - f.eks. er det hedebølge, og vi har en étårig pige med i barnevogn - men denne gang har vi også en fireårig med, og alle vennerne.
© FJ