Danmark Holbækegnen

Holbækegnen

Billedserier fra egnen, hvor jeg bor

Jeg har boet i Vipperød lidt syd for Holbæk siden 1979. Det er et lille sted med kun 2300 ind­byg­gere, og da byen mest fun­gerer som soveby for folk der pendler til Køben­havn, sker der ikke alverden.
For naturelskeren er der imid­lertid mange gode udflugts­mulig­heder på hele denne egn, både til lands og til vands.
Ved Holbækegnen skal forstås området vist på kortet her til højre.

En dagstur på Vestsjællands vidt­strakte vidder.
Marts 2017.
En travetur fra én stationsby til en anden, med kik på kulturminder og smuk natur.
Februar 2017.
En arkitekturvandring i Roskilde.
September 2016.
En rundtur ved Sanddobberne, Dragsholm og Bjergene i Odsherred
Maj 2016.
En vinterlig travetur.
Februar 2016.
Ture med og uden overnatning ved Lejre, Sorø, Holbæk, Hvalsø og Vipperød.
November 2015 - januar 2016.
En rundtur på Nekselø med dens smukke strande, skrænter, bakker og udsigter.
Oktober 2015.
Vandring fra Lammefjorden til Rørvig.
Februar 2015.
De smukke skove og enge ved Tempelkrogen set fra kajak.
Oktober 2014.
Overlevelsesture i den smukkeste danske natur.
Oktober 2014.
Sejlture på Isefjorden og cykelture til Holbæk Marina.
17. juni - 26. oktober 2014.
En travetur på Orø, et stævne med Fjord­sejlerne i Orø havn og sejl­ture på Isefjorden.
28. maj - 12. juni 2014.
Vinterdage ved fjorden med storm og stille, forårs­klargøring af Puk i Holbæk Marina og sejl­ture med båden på Isefjorden.
6. december 2013 - 27. maj 2014.
November, november, november...
26. november 2013.
En musikalsk gudstjeneste i Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
Oktober 2013.
Foreningen Frøsamlernes årsmøde, general­for­sam­ling og udflugter i Odsherred.
September 2013.
En naturskøn vandreferie på Midtsjælland, af­slut­tet med en stemningsfuld nat i Sydhavnen.
September 2013.
En illustreret logbog for sommerens sejladser.
April-oktober 2013.
En stemningsfuld sankthansfest i den smukke Pedersborg præstegårdshave ved Sorø.
23. juni 2013.
En illustreret logbog for sommerens sejladser.
Maj-oktober 2012.
En vintertravetur på det naturskønne Bognæs i Roskilde Fjord.
Januar 2012.
Naturbilleder fra en underdejlig sensommer­sejlads på Isefjorden.
September 2011.
En billeddagbog fra vinteren 2010-2011 fyldt med romantiske snebilleder fra det yndige Sjælland, et uudtømmeligt emne. Et par skønne dage på Ise­fjorden i sep­tembers klare luft.
September 2010.
Vi ser på byen, landet og skoven en smuk marts­dag i 2010. Alt fra moderne arki­tektur til landlig idyl langs Fjord­stien fra Holbæk til Vippe­rød. Oplevet en tindrende klar 3. marts 2010.
Billeder og lyd fra weekenden 8-9. august 2009, hvor Roskilde emmede af musik. En weekends van­dringer gen­nem et over­dådig smukt land­skab i et ditto vejr.
April 2009.
Billeder taget på en rund­tur i Vip­pe­rød en søndag i no­vem­ber 2008 - en dag med både sol og sne. En tur med natur, kul­tur, arki­tek­tur og skulp­tur i det midt­sjæl­landske, januar 2008.
Frisk luft, motion og samvær. Billeder fra klubbens aktiviteter 2005-2009. Til lands og til vands langs Isefjordens strande en tidlig, solmættet forårsdag i 2004.
(Alle billeder står under hinanden.)