Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen    

Holbækegnen

Billedserier fra min egn

Jeg har boet i Vipperød lidt syd for Holbæk siden 1979. Det er et lille sted med kun 2500 ind­byg­gere, og da byen mest fun­gerer som soveby for folk der pendler mod Køben­havn, sker der ikke alverden. For natur­elskeren er der imid­lertid mange gode udflugts­mulig­heder på hele denne egn, både til lands og til vands.

Ved Holbækegnen menes i denne sammen­hæng området vist på dette kort ->

Album med billeder fra naturskønne ture på og ved Isefjorden og omlig­gende fjorde.
Små trave- cykel- og skiture på Holbækegnen.
December 2023 - januar 2024
En sommerlig telttur til Kongsøre.
Tre dage i juli 2023.
En billedbog fra vores egen have.
2020 - 2022.
I Gl. Tølløse ligger den skønneste have vi kender.
Juli 2021 og juni 2022.
Madpakketur på cykel til Tølløse og Bidstrup-Skovene.
Juli 2021.
Små slentreture mellem byens ældre huse.
April 2021.
Det gode vejr fortsætter, så det bliver til flere udflugter på Holbæk­egnen: Harald­sted, Ejby, Munk­holm­broen, Rye­gård Dyre­have, Bror­felde, Bognæs.
Udflugter til skønne steder på Midt- og Nord­vest­sjælland: Bid­strup Skovene, Højde­rygstien, Humle­ore, Torben­feld, Hønse­halsen, Kongs­øre.
Efterårsfarverne er på deres højeste på denne novemberdag.
3. november 2020.
En lille vandreferie i nogle farve­prægtige, midtsjæl­landske skove.
Fire dage i oktober 2020.
En forårsvandring med telt­over­nat­ning gennem et smukt og varieret landskab.
Tre dage i maj 2020.
To dagsture i skønt forårs­vejr i et vidunder­ligt forårs­landskab.
April 2020.
En lille ferie med telt­over­natning i det natur­skønne Odsherred.
August 2019.
Tre dages vandring gennem smukke midtsjællandske landskaber.
November 2018.
En weekend med overnatning i shelter i Bjergene i Odsherred og en udflugt til Nekselø.
Maj 2017.
En dagstur på Vestsjællands vidt­strakte vidder.
Marts 2017.
En travetur fra én stationsby til en anden, med kik på kulturminder og smuk natur.
Februar 2017.
En arkitekturvandring i Roskilde.
September 2016.
En rundtur ved Sanddobberne, Dragsholm og Bjergene i Odsherred
Maj 2016.
Ture med og uden overnatning ved Lejre, Sorø, Holbæk, Hvalsø og Vipperød.
November 2015 - januar 2016.
En rundtur på Nekselø med dens smukke strande, skrænter, bakker og udsigter.
Oktober 2015.
Overlevelsesture i den smukkeste danske natur.
Oktober 2014.
En musikalsk gudstjeneste i Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
Oktober 2013.
Foreningen Frøsamlernes årsmøde, general­for­sam­ling og udflugter i Odsherred.
September 2013.
En naturskøn vandreferie på Midtsjælland, af­slut­tet med en stemningsfuld nat i Sydhavnen.
September 2013.
En stemningsfuld sankthansfest i den smukke Pedersborg præstegårdshave ved Sorø.
23. juni 2013.
En billeddagbog fra vinteren 2010-2011 fyldt med romantiske snebilleder fra det yndige Sjælland, et uudtømmeligt emne.
E n tredages telttur i Odsherred i det smukkeste efterårsvejr.
Vi ser på byen, landet og skoven en smuk marts­dag i 2010.
Alt fra moderne arki­tektur til landlig idyl langs Fjord­stien fra Holbæk til Vippe­rød. Oplevet en tindrende klar 3. marts 2010.
Billeder og lyd fra weekenden 8-9. august 2009, hvor Roskilde emmede af musik.
En weekends van­dringer gen­nem et over­dådig smukt land­skab i et ditto vejr.
April 2009.
Billeder taget på en rund­tur i Vip­pe­rød en søndag i no­vem­ber 2008 - en dag med både sol og sne.
En tur med natur, kul­tur, arki­tek­tur og skulp­tur i det midt­sjæl­landske, januar 2008.