Danmark Holbækegnen

Holbækegnen

Billedserier fra min egn

Jeg har boet i Vipperød lidt syd for Holbæk siden 1979. Det er et lille sted med kun 2300 ind­byg­gere, og da byen mest fun­gerer som soveby for folk der pendler til Køben­havn, sker der ikke alverden. For natur­elskeren er der imid­lertid mange gode udflugts­mulig­heder på hele denne egn, både til lands og til vands.

Ved Holbækegnen menes i denne sammen­hæng området vist på dette kort ->

Udflugter til skønne steder på Midt- og Nord­vest­sjælland: Bid­strup Skovene, Højde­rygstien, Humle­ore, Torben­feld, Hønse­halsen, Kongs­øre. Det gode vejr fortsætter, så det bliver til flere udflugter på Holbæk­egnen: Harald­sted, Ejby, Munk­holm­broen, Rye­gård Dyre­have, Bror­felde, Bognæs.
Udflugter til skønne steder på Midt- og Nord­vest­sjælland: Bid­strup Skovene, Højde­rygstien, Humle­ore, Torben­feld, Hønse­halsen, Kongs­øre. Efterårsfarverne er på deres højeste på denne novemberdag.
3. november 2020.
En lille vandreferie i nogle farve­prægtige, midtsjæl­landske skove.
Fire dage i oktober 2020.
En lille sejlferie med øjeblikke af stor skønhed på Isefjorden.
Fire dage i oktober 2020.
En forårsvandring med telt­over­nat­ning gennem et smukt og varieret landskab.
Tre dage i maj 2020.
To dagsture i skønt forårs­vejr i et vidunder­ligt forårs­landskab.
April 2020.
To dagsture i et af de smukkeste natur­områder ved Isefjorden.
Februar og maj 2020.
En mængde dagsture langs Isefjorden og sejlture på fjorden.
Januar til december 2020.
Ejby Ådal er et lille, men ene­stående rigt natur­område, her oplevet på to smukke dage.
December 2019 og maj 2020.
En lille ferie med telt­over­natning i det natur­skønne Odsherred.
August 2019.
Sejlture i min båd Puk og med Holbæk Træskibs­laug. Møder og træf, søsætning og land­tagning, samt ture langs fjorden.
Marts 2019 - januar 2020.
By, skov og strand på en travetur Holbæk-Vipperød.
22. januar 2019.
Tre dages vandring gennem smukke midtsjællandske landskaber.
November 2018.
Forårs­klargøring af min båd Puk og sejlture på Holbæk Fjord og Ise­fjorden, samt stævnet Træf Fjordens Træbåde i Holbæk.
Februar 2018 - marts 2019.
En vandring gennem smuk og afvekslende natur på en vinterdag med sol og måne.
Januar 2018.
En travetur med gode venner gennem Roskilde og rundt i Boserup skov.
Oktober 2017.
Isefjorden til lands og til vands.
Marts-december 2017.
En weekend med overnatning i shelter i Bjergene i Odsherred og en udflugt til Nekselø.
Maj 2017.
En dagstur på Vestsjællands vidt­strakte vidder.
Marts 2017.
En travetur fra én stationsby til en anden, med kik på kulturminder og smuk natur.
Februar 2017.
En arkitekturvandring i Roskilde.
September 2016.
En rundtur ved Sanddobberne, Dragsholm og Bjergene i Odsherred
Maj 2016.
En vinterlig travetur.
Februar 2016.
Ture med og uden overnatning ved Lejre, Sorø, Holbæk, Hvalsø og Vipperød.
November 2015 - januar 2016.
En rundtur på Nekselø med dens smukke strande, skrænter, bakker og udsigter.
Oktober 2015.
Vandring fra Lammefjorden til Rørvig.
Februar 2015.
De smukke skove og enge ved Tempelkrogen set fra kajak.
Oktober 2014.
Overlevelsesture i den smukkeste danske natur.
Oktober 2014.
Vandre- og cykelture ved fjorden og på Orø, forårs­klargøring af Puk, sejlture og sejlertræf.
December 2013 - oktober 2014.
November, november, november...
26. november 2013.
En musikalsk gudstjeneste i Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
Oktober 2013.
Foreningen Frøsamlernes årsmøde, general­for­sam­ling og udflugter i Odsherred.
September 2013.
En naturskøn vandreferie på Midtsjælland, af­slut­tet med en stemningsfuld nat i Sydhavnen.
September 2013.
En illustreret logbog for sommerens sejladser.
April-oktober 2013.
En stemningsfuld sankthansfest i den smukke Pedersborg præstegårdshave ved Sorø.
23. juni 2013.
En illustreret logbog for sommerens sejladser.
Maj-oktober 2012.
En vintertravetur på det naturskønne Bognæs i Roskilde Fjord.
Januar 2012.
Naturbilleder fra en underdejlig sensommer­sejlads på Isefjorden.
September 2011.
En billeddagbog fra vinteren 2010-2011 fyldt med romantiske snebilleder fra det yndige Sjælland, et uudtømmeligt emne. Et par skønne dage på Ise­fjorden i sep­tembers klare luft.
September 2010.
Vi ser på byen, landet og skoven en smuk marts­dag i 2010. Alt fra moderne arki­tektur til landlig idyl langs Fjord­stien fra Holbæk til Vippe­rød. Oplevet en tindrende klar 3. marts 2010.
Billeder og lyd fra weekenden 8-9. august 2009, hvor Roskilde emmede af musik. En weekends van­dringer gen­nem et over­dådig smukt land­skab i et ditto vejr.
April 2009.
Billeder taget på en rund­tur i Vip­pe­rød en søndag i no­vem­ber 2008 - en dag med både sol og sne. En tur med natur, kul­tur, arki­tek­tur og skulp­tur i det midt­sjæl­landske, januar 2008.
Frisk luft, motion og samvær. Billeder fra klubbens aktiviteter 2005-2009. Til lands og til vands langs Isefjordens strande en tidlig, solmættet forårsdag i 2004.
(Alle billeder står under hinanden.)
En uges sejladser i sejlbåd, kajak og vikingeskib.
August 1993.
Til lands og til vands langs Isefjordens strande en tidlig, solmættet forårsdag i 2004.
(Alle billeder står under hinanden.)