Finn-J.dk

Danmark

Holbækegnen

Efterårssejlads 2020

Side 63
af 73
Du har lov til at færdes her, men du er bestemt ikke velkommen. Iøvrigt gælder afstanden 150 meter for private skove og udyrkede arealer, på stranden er det 50 meter.