Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen > Tempelkrogen rundt > side 42 af 62
Strandskoven med strandsump og strandkrat og strandskrænt og skov og strand.