Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Holbækegnen > Tempelkrogen rundt > side 59 af 62
Der er opstået et nyt vådområde, men ikke nord for motorvejen som foreslået, men syd for.