Danmark I byen
 

I byen

Københavnerbilleder

På nærværende netsted er der berettet om storbyferier i London, Oslo, Stockholm, Århus og Berlin, men hidtil ikke fra den mere nærliggende København - måske fordi jeg aldrig har været på ferie i København. Men jeg er jo kommet der jævnligt, når jeg skulle en tur i byen eller til møder og på kurser. Det er i tidens løb blevet til et betydeligt antal fotografier, så der er ikke nogen undskyldning for ikke også at bringe en serie med københavnerbilleder.
Inddelingen er geografisk, og serien består i virtuelle byvandringer og bådfarter med motiver taget på forskellige årstider - ikke kun gadebilleder, men vi kigger også indenfor på restauranter, teatre og museer. Det er ikke en geografibog, men et skønsomt udpluk af bybilleder og personlige oplevelser i byen. De fleste fotos er taget fra 2004 og fremefter, men indimellem veksles der med ældre billeder, nogle i sort/hvid.
 
På en rundtur oplever vi den histo­riske bykerne på for­skellige års­tider og i for­skel­lige be­lys­ninger.
Danmarks populæreste turist­attraktion er både en for­lystel­ses­park og en blomst­rende have.
På én gang en smuk park og en bota­nisk studie­have.
En sling­rende by­vandring ad Vold­gaderne til Kastel­let.
Gammelt og nyt på en tur fra Fri­havnen gennem Inder­havnen og kanal­erne til Syd­havnen og Ørestad.
Eksempler på den tæt befolkede bydels bolig­områder, ånde­huller og intense cykel­trafik.
Tæt bebyggelse, idylliske parker og histo­risk indu­stri­arkitektur på en vir­tuel tur gen­nem Frederiks­berg, Vester­bro, syd­havns­kvarterets havebyer og Valby.
Tæt bebyggelse, idylliske parker og histo­risk indu­stri­arkitektur på en vir­tuel tur gen­nem Frederiks­berg, Vester­bro og Valby.
© Copyright: Fotografier og tekst er beregnet til at blive set på denne hjemmeside og må ikke uden tilladelse anvendes i anden sammenhæng.
© Copyright: Photographs and texts are intended to be viewed on this website and should not be used in any other context without permission.