Finn-J.dk > Danmark > København > Klima og byvandring 2019

Klima og byvandring

Klimademonstrationer og byvandringer i København 2019

Reportager fra to klima­demon­stra­tioner i Køben­havn, samt by­vandringer med arki­tektur og skulptur.
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 64 64