Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 13 af 77
Onsdag den 5. juli tager vi på en fælles udflugt til Faaborg Museum, hvor Mai-Britt giver en rundvisning.