Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 14 af 77
Ida og jeg har besøgt museet adskillige gange før, sidst i 2013; men Mai-Britt gør det til en særlig oplevelse denne gang. Kolossalmaleriet er af Peter Hansen: Faaborg Museums indvielse, 1910-12.