Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 32 af 77
Toer med styrmand, Øhavet, fra Svendborg Roklub. I baggrunden ses Iholm, siloer på havnen, Sankt Jørgens Kirke, Svendborgsundbroen, Villa Bellevue, masterne i lystbådehavnen, færgen Højestene, skrænterne på halvøen Skansen og bagved dem Christiansminde.