Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 33 af 77
På min rundtur når jeg ikke så langt som til de sjove små øer på sydkysten af Tåsinge, Store og Lille Rallen, så de må vente til næste gang - eller jeg må nøjes med Mai-Britts akvarel: Store Rallen set fra Stjoul havn en dejlig sommerdag, juni 2001.