Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 41 af 77
Ambrosius-egen i 1959.

Den er opkaldt efter digteren Ambrosius Stub, 1705-1758, der vistnok har siddet og digtet under dens krone, der allerede dengang har haft et rimeligt omfang.