Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 40 af 77
På hjemvejen genser jeg Ambrosius-egen, som jeg kender så godt fra min sydfynske barndom.